Tôi có thể khiếu nại bằng cách nào?

Tại Mytravelthru.com, chúng tôi có một quy trình nội bộ toàn diện để xử lý bất kỳ khiếu nại nào có thể phát sinh trong mối quan hệ của chúng tôi. Bạn có thể khiếu nại bằng cách điền vào biểu mẫu trong Trung tâm trợ giúp của chúng tôi (chỉ cần nhấp vào "Liên hệ với chúng tôi") hoặc bằng cách liên hệ qua email: npu@mytravelthru.com

Bài viết này có hữu ích không?

Thật tuyệt!

Cám ơn phản hồi của bạn

Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều!

Cám ơn phản hồi của bạn

Hãy cho chúng tôi biết làm thế nào chúng tôi có thể cải thiện bài viết này!

Chọn ít nhất một trong những lý do

Đã gửi phản hồi

Chúng tôi đánh giá cao nỗ lực của bạn và sẽ cố gắng sửa bài viết

You may like to read