Làm thế nào tôi có thể nhận được nhiều chuyến đi hơn?

Trang web của chúng tôi cho thấy hành trình rẻ nhất mà khách hàng muốn đi. Bạn thường có thể nhận được nhiều đặt phòng hơn bằng cách giảm giá, tuân thủ các hoạt động của lái xe hoặc thời gian dẫn (tức là chấp nhận chuyến đi với thông báo trước 2 giờ) hoặc bằng cách hoạt động từ xa. Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về những thay đổi này hoặc cho chúng tôi biết về bất kỳ cập nhật nào khác cho tài khoản của bạn, vui lòng gửi email cho người quản lý đối tác của chúng tôi emy.nguyen@mytravelthru.com. Bài viết này có hữu ích không?

Thật tuyệt!

Cám ơn phản hồi của bạn

Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều!

Cám ơn phản hồi của bạn

Hãy cho chúng tôi biết làm thế nào chúng tôi có thể cải thiện bài viết này!

Chọn ít nhất một trong những lý do

Đã gửi phản hồi

Chúng tôi đánh giá cao nỗ lực của bạn và sẽ cố gắng sửa bài viết

You may like to read