Khi nào một chuyến đi được trả tiền?


Việc đặt chỗ sẽ có sẵn để thanh toán khi công việc hoàn thành và khách hàng đã hoàn thành Khảo sát mức độ hài lòng của khách hàng (CSS) mà chúng tôi gửi cho họ. Chúng tôi cho phép khách hàng 72 giờ để thực hiện việc này và vì vậy chúng tôi có thể thông báo bất kỳ phản hồi nào cho bạn. Nếu khách hàng muốn tranh chấp điều gì đó, việc thanh toán sẽ được giữ cho đến khi tranh chấp được giải quyết. Các chuyến đi sẽ không đủ điều kiện để thanh toán vào tháng tiếp theo nếu: Chúng diễn ra trong 3 ngày cuối cùng của tháng CSS chưa được hoàn thành Các khoản thanh toán này sẽ tự động chuyển sang tháng sau.


Bài viết này có hữu ích không?

Thật tuyệt!

Cám ơn phản hồi của bạn

Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều!

Cám ơn phản hồi của bạn

Hãy cho chúng tôi biết làm thế nào chúng tôi có thể cải thiện bài viết này!

Chọn ít nhất một trong những lý do

Đã gửi phản hồi

Chúng tôi đánh giá cao nỗ lực của bạn và sẽ cố gắng sửa bài viết

You may like to read