Tôi không nhận được thanh toán, phải làm gì?

Nếu bạn không thể tìm thấy khoản thanh toán trên tài khoản của mình 10 ngày sau khi nhận được "Yêu cầu thanh toán", vui lòng liên hệ với ngân hàng của bạn để tìm hiểu lý do khiến khoản thanh toán không được xử lý. Trong trường hợp vẫn không thể tìm thấy, vui lòng liên hệ với chúng tôi và yêu cầu bằng chứng thanh toán để bạn có thể xuất trình cho ngân hàng của mình.

Bài viết này có hữu ích không?

Thật tuyệt!

Cám ơn phản hồi của bạn

Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều!

Cám ơn phản hồi của bạn

Hãy cho chúng tôi biết làm thế nào chúng tôi có thể cải thiện bài viết này!

Chọn ít nhất một trong những lý do

Đã gửi phản hồi

Chúng tôi đánh giá cao nỗ lực của bạn và sẽ cố gắng sửa bài viết

You may like to read