MyTravelThru điều tra khiếu nại như thế nào?

Nếu khách hàng khiếu nại về dịch vụ của bạn, chúng tôi sẽ gửi email cho bạn để yêu cầu bằng chứng để chúng tôi có thể bảo vệ bạn. Chúng tôi hy vọng bạn sẽ điều tra khiếu nại với tài xế và / hoặc nhóm điều phối của mình và liên hệ lại với chúng tôi trong vòng 14 ngày. Nếu chúng tôi không nhận được phản hồi thích hợp trong vòng 14 ngày, khiếu nại sẽ được giải quyết có lợi cho khách hàng. Nếu bất kỳ đánh giá kém hoặc sự cố nào đã được giải quyết có lợi cho bạn, chúng sẽ không được tính đến khi nói đến điểm chất lượng tổng thể của bạn.


Bài viết này có hữu ích không?

Thật tuyệt!

Cám ơn phản hồi của bạn

Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều!

Cám ơn phản hồi của bạn

Hãy cho chúng tôi biết làm thế nào chúng tôi có thể cải thiện bài viết này!

Chọn ít nhất một trong những lý do

Đã gửi phản hồi

Chúng tôi đánh giá cao nỗ lực của bạn và sẽ cố gắng sửa bài viết

You may like to read