Điều gì xảy ra nếu khiếu nại được giải quyết có lợi cho khách hàng?

Nếu khiếu nại được giải quyết có lợi cho khách hàng, một khoản phí phạt phù hợp với Thỏa thuận mức dịch vụ (SLA) của chúng tôi sẽ được áp dụng (ví dụ: người lái xe vắng mặt sẽ bị phạt 150% đối với đặt chỗ). Khoản tiền này sẽ tự động được khấu trừ vào lần thanh toán tiếp theo của bạn.


Bài viết này có hữu ích không?

Thật tuyệt!

Cám ơn phản hồi của bạn

Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều!

Cám ơn phản hồi của bạn

Hãy cho chúng tôi biết làm thế nào chúng tôi có thể cải thiện bài viết này!

Chọn ít nhất một trong những lý do

Đã gửi phản hồi

Chúng tôi đánh giá cao nỗ lực của bạn và sẽ cố gắng sửa bài viết

You may like to read