Điều gì sẽ xảy ra nếu khách hàng để lại thứ gì đó trong xe taxi?

Vui lòng cố gắng liên hệ với khách hàng và sắp xếp để gặp họ với tài sản bị mất. Nếu bạn không thể liên hệ với khách hàng, vui lòng báo cáo việc này cho chúng tôi thông qua email: npu@mytravelthru.com


Bài viết này có hữu ích không?

Thật tuyệt!

Cám ơn phản hồi của bạn

Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều!

Cám ơn phản hồi của bạn

Hãy cho chúng tôi biết làm thế nào chúng tôi có thể cải thiện bài viết này!

Chọn ít nhất một trong những lý do

Đã gửi phản hồi

Chúng tôi đánh giá cao nỗ lực của bạn và sẽ cố gắng sửa bài viết

You may like to read