Quy trình đón khách là gì?

Đặt chỗ sân bay Chờ 45 phút kể từ khi khách hàng của bạn đến nơi. Nếu họ vẫn chưa đến sau 30 phút, hãy liên hệ với họ để được cập nhật. 
Tiếp tục cố gắng liên hệ với khách hàng cho đến khi hết thời gian chờ đợi. Đặt chỗ ngoài sân bay Chờ 15 phút kể từ giờ đón. Nếu họ vẫn chưa đến sau 5 phút, hãy liên hệ với họ để được cập nhật. Tiếp tục cố gắng liên hệ với khách hàng cho đến khi hết thời gian chờ đợi.


Bài viết này có hữu ích không?

Thật tuyệt!

Cám ơn phản hồi của bạn

Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều!

Cám ơn phản hồi của bạn

Hãy cho chúng tôi biết làm thế nào chúng tôi có thể cải thiện bài viết này!

Chọn ít nhất một trong những lý do

Đã gửi phản hồi

Chúng tôi đánh giá cao nỗ lực của bạn và sẽ cố gắng sửa bài viết

You may like to read