Chúng tôi phải làm gì nếu thời gian chờ đã hết?

Nếu bạn không thể đợi lâu hơn hoặc không thể đợi miễn phí và toàn bộ thời gian chờ đã trôi qua, bạn có thể rời đi và báo cáo bằng chứng "Khách hàng vắng mặt" bằng cách gửi bằng chứng đến email: npu@mytravelthru.com


Bài viết này có hữu ích không?

Thật tuyệt!

Cám ơn phản hồi của bạn

Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều!

Cám ơn phản hồi của bạn

Hãy cho chúng tôi biết làm thế nào chúng tôi có thể cải thiện bài viết này!

Chọn ít nhất một trong những lý do

Đã gửi phản hồi

Chúng tôi đánh giá cao nỗ lực của bạn và sẽ cố gắng sửa bài viết

You may like to read