Chúng tôi phải làm gì nếu tài xế đã gặp khách hàng và có nhiều hành khách / hành lý hơn dự kiến?

Vui lòng liên hệ chúng tôi và cho chúng tôi biết số tiền bổ sung mà khách hàng phải trả và loại xe cần nâng cấp.


Gọi cho chúng tôi theo số +14158553868


Bài viết này có hữu ích không?

Thật tuyệt!

Cám ơn phản hồi của bạn

Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều!

Cám ơn phản hồi của bạn

Hãy cho chúng tôi biết làm thế nào chúng tôi có thể cải thiện bài viết này!

Chọn ít nhất một trong những lý do

Đã gửi phản hồi

Chúng tôi đánh giá cao nỗ lực của bạn và sẽ cố gắng sửa bài viết

You may like to read