Tôi nên làm gì nếu địa chỉ đón hoặc trả khách không rõ ràng?

Vui lòng liên hệ với chúng tôi càng sớm càng tốt để chúng tôi có đủ thời gian liên hệ với khách hàng. Nếu ngày đón trong vòng 48 giờ, hãy gọi cho chúng tôi thông qua số +1 (415) 855 3868 vì chúng tôi không thể đảm bảo sẽ trả lời email của đối tác trước khi hành trình diễn ra. 


Nếu chúng tôi không liên hệ lại với đối tác kịp thời hoặc việc đặt chỗ sắp xảy ra, đối tác có thể từ chối đặt chỗ nếu không đọc được địa chỉ. Vui lòng đảm bảo đối tác chọn đúng lý do từ chối khi làm như vậy.


Bài viết này có hữu ích không?

Thật tuyệt!

Cám ơn phản hồi của bạn

Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều!

Cám ơn phản hồi của bạn

Hãy cho chúng tôi biết làm thế nào chúng tôi có thể cải thiện bài viết này!

Chọn ít nhất một trong những lý do

Đã gửi phản hồi

Chúng tôi đánh giá cao nỗ lực của bạn và sẽ cố gắng sửa bài viết

You may like to read