Chúng tôi đã nhận được 2 hoặc nhiều chuyến đi giống hệt nhau. Chúng tôi nên làm gì?

Nếu đối tác nhận được các chuyến đi trùng lặp, vui lòng liên hệ với chúng tôi để chúng tôi có thể xác nhận yêu cầu của khách hàng cho các chuyến đi. Trong trường hợp chúng tôi không thể xác nhận được điều này, chúng tôi mong đối tác xem các chuyến đi là hợp lệ và cung cấp phương tiện theo yêu cầu. 


Liên hệ với chúng tôi thông qua: bookings@mytravelthru.com

Bài viết này có hữu ích không?

Thật tuyệt!

Cám ơn phản hồi của bạn

Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều!

Cám ơn phản hồi của bạn

Hãy cho chúng tôi biết làm thế nào chúng tôi có thể cải thiện bài viết này!

Chọn ít nhất một trong những lý do

Đã gửi phản hồi

Chúng tôi đánh giá cao nỗ lực của bạn và sẽ cố gắng sửa bài viết

You may like to read