Người lái xe có thể nói ngôn ngữ của tôi không?


Các đối tác của chúng tôi thường là người địa phương trong khu vực họ phục vụ, vì vậy chúng tôi sẽ không thể đảm bảo rằng tài xế có thể nói ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, tài xế của chúng tôi có thể nói tiếng anh. Nếu bạn có bất kỳ vấn đề nào về giao tiếp, nhóm dịch vụ khách hàng đa ngôn ngữ của chúng tôi sẽ rất sẵn lòng trợ giúp. Bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua điện thoại.


Bài viết này có hữu ích không?

Thật tuyệt!

Cám ơn phản hồi của bạn

Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều!

Cám ơn phản hồi của bạn

Hãy cho chúng tôi biết làm thế nào chúng tôi có thể cải thiện bài viết này!

Chọn ít nhất một trong những lý do

Đã gửi phản hồi

Chúng tôi đánh giá cao nỗ lực của bạn và sẽ cố gắng sửa bài viết

You may like to read