Một người bao nhiêu tuổi thì có thể đi du lịch một mình?

Chúng tôi chỉ có thể nhận hành khách cá nhân từ 18 tuổi trở lên. Tất cả hành khách dưới 18 tuổi phải có người lớn đi cùng.

Bài viết này có hữu ích không?

Thật tuyệt!

Cám ơn phản hồi của bạn

Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều!

Cám ơn phản hồi của bạn

Hãy cho chúng tôi biết làm thế nào chúng tôi có thể cải thiện bài viết này!

Chọn ít nhất một trong những lý do

Đã gửi phản hồi

Chúng tôi đánh giá cao nỗ lực của bạn và sẽ cố gắng sửa bài viết

You may like to read