Tôi có thể đặt một hành trình trở về không?

Có, và thật dễ dàng: khi nhập chi tiết hành trình của bạn vào biểu mẫu đặt vé, bạn sẽ thấy tùy chọn để chọn hành trình trở về sử dụng cùng các địa điểm, chỉ cần nhấp vào đó và nhập ngày và giờ. Bạn cũng có thể thêm lượt về sau trong quá trình đặt vé, khi bạn đang xem các tùy chọn hành trình. Nếu bạn đã đặt hành trình một chiều, bạn có thể thêm hành trình khứ hồi từ trang xác nhận đặt vé hoặc bằng cách nhấp vào liên kết trong email xác nhận của mình.Bài viết này có hữu ích không?

Thật tuyệt!

Cám ơn phản hồi của bạn

Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều!

Cám ơn phản hồi của bạn

Hãy cho chúng tôi biết làm thế nào chúng tôi có thể cải thiện bài viết này!

Chọn ít nhất một trong những lý do

Đã gửi phản hồi

Chúng tôi đánh giá cao nỗ lực của bạn và sẽ cố gắng sửa bài viết

You may like to read