Tôi có thể đặt chỗ qua điện thoại không?

Hệ thống đặt phòng trực tuyến của chúng tôi giúp giữ mức giá bạn phải trả thấp nhất có thể, vì vậy tất cả các đặt phòng phải được thực hiện trên trang web của chúng tôi.

Bài viết này có hữu ích không?

Thật tuyệt!

Cám ơn phản hồi của bạn

Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều!

Cám ơn phản hồi của bạn

Hãy cho chúng tôi biết làm thế nào chúng tôi có thể cải thiện bài viết này!

Chọn ít nhất một trong những lý do

Đã gửi phản hồi

Chúng tôi đánh giá cao nỗ lực của bạn và sẽ cố gắng sửa bài viết

You may like to read