Số di động của người tôi đi cùng đã thay đổi. Tôi nên làm gì?

Nếu bạn sắp được đón trong vòng 24 giờ tới, vui lòng gọi cho chúng tôi thông qua số +84778553868 . Chúng tôi có thể thực hiện thay đổi này, nhưng không thể đảm bảo điều này trong thời gian ngắn. Nếu thời gian đón của bạn còn hơn 24 giờ nữa, vui lòng hủy và đặt lại với loại xe phù hợp với nhóm của bạn.

Bài viết này có hữu ích không?

Thật tuyệt!

Cám ơn phản hồi của bạn

Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều!

Cám ơn phản hồi của bạn

Hãy cho chúng tôi biết làm thế nào chúng tôi có thể cải thiện bài viết này!

Chọn ít nhất một trong những lý do

Đã gửi phản hồi

Chúng tôi đánh giá cao nỗ lực của bạn và sẽ cố gắng sửa bài viết

You may like to read