Tôi có thể thay đổi loại phương tiện mà tôi đã đặt không?

Nếu bạn cần một loại phương tiện khác và bạn sẽ được đón trong 24 giờ tới, vui lòng gọi cho chúng tôi thông qua +84778553868. Chúng tôi có thể thực hiện thay đổi, nhưng không thể đảm bảo điều này trong thời gian ngắn. Nếu bạn cần một loại phương tiện khác và thời gian đón của bạn hơn 24 giờ, vui lòng hủy và đặt lại với loại xe phù hợp. Vì bạn đang trong thời gian hủy miễn phí, bạn sẽ không bị tính phí hủy.


Bài viết này có hữu ích không?

Thật tuyệt!

Cám ơn phản hồi của bạn

Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều!

Cám ơn phản hồi của bạn

Hãy cho chúng tôi biết làm thế nào chúng tôi có thể cải thiện bài viết này!

Chọn ít nhất một trong những lý do

Đã gửi phản hồi

Chúng tôi đánh giá cao nỗ lực của bạn và sẽ cố gắng sửa bài viết

You may like to read