Tôi sắp được hoàn lại tiền vào thẻ hết hạn hoặc tài khoản đã đóng. Tôi nên làm gì?

Nếu thẻ của bạn không còn hoạt động: 

Tiền hoàn lại vẫn sẽ đến tài khoản của bạn. Nếu điều này vẫn chưa xuất hiện sau 7 ngày làm việc, vui lòng liên hệ với ngân hàng hoặc nhà cung cấp thẻ của bạn để được hỗ trợ thêm.


Nếu bạn không còn tài khoản đang hoạt động với ngân hàng hoặc nhà cung cấp thẻ của mình: 

Vui lòng liên hệ trực tiếp với ngân hàng để nhận tiền của bạn. Điều này là do tiền hoàn lại sẽ được chuyển hướng đến ngân hàng.

Bài viết này có hữu ích không?

Thật tuyệt!

Cám ơn phản hồi của bạn

Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều!

Cám ơn phản hồi của bạn

Hãy cho chúng tôi biết làm thế nào chúng tôi có thể cải thiện bài viết này!

Chọn ít nhất một trong những lý do

Đã gửi phản hồi

Chúng tôi đánh giá cao nỗ lực của bạn và sẽ cố gắng sửa bài viết

You may like to read