Làm cách nào để tôi có được biên lai hoặc hóa đơn cho đặt phòng của mình?

Chúng tôi không thể xuất hóa đơn, nhưng email xác nhận của bạn là một biên lai hợp lệ vì nó chứa thông tin hành trình, tên hành khách và số tiền đã thanh toán.


Vì chúng tôi hoạt động theo Chương trình ký quỹ của nhà điều hành tour, bạn không thể yêu cầu bất kỳ khoản VAT nào khi đặt chỗ của mình.


Vui lòng truy cập Kế hoạch ký quỹ của nhà điều hành tour của HM Revenue & Customs để biết thêm thông tin về điều này.

Bài viết này có hữu ích không?

Thật tuyệt!

Cám ơn phản hồi của bạn

Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều!

Cám ơn phản hồi của bạn

Hãy cho chúng tôi biết làm thế nào chúng tôi có thể cải thiện bài viết này!

Chọn ít nhất một trong những lý do

Đã gửi phản hồi

Chúng tôi đánh giá cao nỗ lực của bạn và sẽ cố gắng sửa bài viết

You may like to read